فشارخون

چگونه فشار خون را اندازه بگیریم؟

چگونه فشار خون را اندازه بگیریم؟

 گام هایی ساده برای خواندن دقیق فشار سنج  راه های  ساده ای وجود دارد که می توانید از طریق آن ها مطمئن شوید فشار خون تان را دقیق  خوانده اید. قبل از گرفتن فشار خون عوامل زیادی وجود دارند که  می توانند فشار خون تان را برای مدت کوتاهی  بالا…